امروز :دوشنبه 7 خرداد سال 1403

جاذبه های گردشگری مسکو


,میدان سرخ,میدان سرخ بعنوان میدان اصلی و مرکزی..., میدان سرخ
میدان سرخ
,میدان سرخ,میدان سرخ بعنوان میدان اصلی و مرکزی...,
قیمت : 1395/6/4
,کاخ های کرملین,کرملین ( به معنی دژها یا قلعه های روسیه ) ..., کاخ های کرملین
کاخ های کرملین
,کاخ های کرملین,کرملین ( به معنی دژها یا قلعه های روسیه ) ...,
قیمت : 1395/6/4
,گالری ترتیاکوف,موزه ترتیاکوف در مسکو موزه تاریخ..., گالری ترتیاکوف
گالری ترتیاکوف
,گالری ترتیاکوف,موزه ترتیاکوف در مسکو موزه تاریخ...,
قیمت : 1395/6/4
,متروی مسکو,برخی معتقدند متروی مسکو یک گالری هنری است...., متروی مسکو
متروی مسکو
,متروی مسکو,برخی معتقدند متروی مسکو یک گالری هنری است....,
قیمت : 1395/6/4
,کلیسای جامع سنت باسیل,حتی اگر تا به حال به مسکو سفر نکرده..., کلیسای جامع سنت باسیل
کلیسای جامع سنت باسیل
,کلیسای جامع سنت باسیل,حتی اگر تا به حال به مسکو سفر نکرده...,
قیمت : 1395/6/4
,روسیه / مسکو / تئاتر بالشوی(Russian / Moscow / Moscow Balshoy theater),یکی از قدیمی ترین تئاترهای جهان که در سال ۱۸۲۴ تاسیس شده, روسیه / مسکو / تئاتر بالشوی(Russian / Moscow / Moscow Balshoy theater)
روسیه / مسکو / تئاتر بالشوی(Russian / Moscow / Moscow Balshoy theater)
,روسیه / مسکو / تئاتر بالشوی(Russian / Moscow / Moscow Balshoy theater),یکی از قدیمی ترین تئاترهای جهان که در سال ۱۸۲۴ تاسیس شده,
قیمت : 1395/4/12
,آسمان نمای مسک,افلاک نما یا آسمان نمای مسکو ..., آسمان نمای مسک
آسمان نمای مسک
,آسمان نمای مسک,افلاک نما یا آسمان نمای مسکو ...,
قیمت : 1395/6/4
,تئاتر بولشوی,تئاتر بولشوی تئاتر تاریخی و قدیمی.., تئاتر بولشوی
تئاتر بولشوی
,تئاتر بولشوی,تئاتر بولشوی تئاتر تاریخی و قدیمی..,
قیمت : 1395/6/4
,موزه هرمیتاژ,– موزه هرمیتاژ

هرمیتاژ بزرگترین و قدیمی ..., موزه هرمیتاژ
موزه هرمیتاژ
,موزه هرمیتاژ,– موزه هرمیتاژ هرمیتاژ بزرگترین و قدیمی ...,
قیمت : 1395/6/4
,میدان مانژ,میدان مانژ بخشی اساسی از پایین ...., میدان مانژ
میدان مانژ
,میدان مانژ,میدان مانژ بخشی اساسی از پایین ....,
قیمت : 1395/6/4
,روسیه / مسکو / باغ وحش مسکو(Russian / Moscow / Moscow Zoo),باغ وحش مسکو با بیش از ۵۰۰۰ گونه از انواع مختلف جانوران دنیا, روسیه / مسکو / باغ وحش مسکو(Russian / Moscow / Moscow Zoo)
روسیه / مسکو / باغ وحش مسکو(Russian / Moscow / Moscow Zoo)
,روسیه / مسکو / باغ وحش مسکو(Russian / Moscow / Moscow Zoo),باغ وحش مسکو با بیش از ۵۰۰۰ گونه از انواع مختلف جانوران دنیا,
قیمت : 1395/4/12
,مراسم تعویض نگهبان,مراسم تعویض نگهبان در مسکو همه..., مراسم تعویض نگهبان
مراسم تعویض نگهبان
,مراسم تعویض نگهبان,مراسم تعویض نگهبان در مسکو همه...,
قیمت : 1395/6/4
,کیلومتر صفر مسکو,در بسیاری از کشورها کیلومتر صفر ..., کیلومتر صفر مسکو
کیلومتر صفر مسکو
,کیلومتر صفر مسکو,در بسیاری از کشورها کیلومتر صفر ...,
قیمت : 1395/6/4
,خیابان آربات,خیابان آربات یکی از قدیمی ترین و ..., خیابان آربات
خیابان آربات
,خیابان آربات,خیابان آربات یکی از قدیمی ترین و ...,
قیمت : 1395/6/4
شماره تماس »09035673431
موبایل :09035673431
.   ورود به تلگرام
ایمیل :  visair2016@gmail.com